AKCIJE

Dizalicu sa korpom za djelatnike ,radne visine do 25 metara , dajemo u najam
Dizalica-25m-radna visin (1)
info@solarmont.hr  Tel/Fax : 031 700 244  098838255
Solarni paket  –potrošna topla voda: mogućnost zagrijavanja s tri izvora topline: solar, el. energija, kotao centralnog grijanja 

 

 

 insetbw2 Opis proizvoda:Solarni paket SO KOL S 200/4,2 sadrži svu potrebnu opremu osim cijevi i izolacije za instalaciju i funkcioniranje solarnog sistema. Koristi se za zagrijavanje potrošne   sanitarne  tople vode s tri izvora topline: sunčevom energijom,el. grijačem koji je moguće ugraditi u spremnik i kotlom centralnog grijanja.Cijena paketa sadrži:

 • Solarni spremnik topline R2 200 lit.  1 kom,
 • Solarni  kolektor  SO KOL S 4,2
 • Inox nosači za kolektor , 1 kpl.+Spojni pribor za prolaz kroz krovište,
 • Odzračni set za kolektor, 1  kom,
 • Diferencijalna solarna automatika za vođenje solara i kotlovskog dogrijavanja , 1 kom,
 • Solarni set s ekspanzijskom posudom , 1 kpl,
 • Solarni fluid 15 lit. , 1 kom.
 Solarni paket – potrošna topla voda: mogućnost zagrijavanja s tri izvora topline: solar, el. energija, kotao centralnog grijanja.
insetbw2 Opis proizvoda:Solarni paket  SO KOL S 300/4,8 sadrži svu potrebnu opremu osim cijevi i izolacije za instalaciju i funkcioniranje solarnog sistema. Koristi se za zagrijavanje potrošne  sanitarne  tople vode s tri izvora topline, sunčevom energijom,             el. grijačem koji je moguće ugradit u spremnik i kotlom centralnog grijanja.Cijena paketa sadrži:

 • Solarni spremnik topline R2 300 lit.  1 kom,
 • Solarni kolektor  SO KOL S 4,8
 • Inox nosači za kolektor , 1 kpl+Spojni pribor –prolaz kroz krovište
 • Diferencijalna solarna automatika za vođenje solara i kotlovskog dogrijavanja , 1 kom,
 • Solarni set s ekspanzijskom posudom  1 kpl,
 • Solarni fluid 20 lit.
Solarni paket SO KOL S 24.1 – potrošna topla voda: mogućnost zagrijavanja s tri izvora topline: solar, el. energija, kotao centralnog grijanja
insetbw2 Opis proizvoda:Solarni paket SO KOL S  300/6,3sadrži svu potrebnu opremu osim cijevi i izolacije za instalaciju i funkcioniranje solarnog sistema. Koristi se za zagrijavanje potrošne  sanitarne  tople vode s tri izvora topline, sunčevom energijom, el. grijačem koji je moguće ugradit u spremnik i kotlom centralnog grijanja.Cijena paketa sadrži:

 • Solarni spremnik topline R2 300 lit. x 1 kom,
 • Solarni Kolektor SO KOL S 6,3 , 1 kom,+Spojni pribor za prolaz kroz krovište,
 • Inox nosači za kolektor , 1 kpl,
 • Odzračni set za kolektor ,1  kom,
 • Diferencijalna solarna automatika za vođenje solara i kotlovskog dogrijavanja x 1 kom,
 • Solarni set s ekspanzijskom posudom  1 kpl,
 • Solarni fluid 20 lit.  1 kom

 

Solarni paket  –  potrošna topla voda i pomoć u grijanju prostora solarnom energijom
mn9oUdyjxhTNxs-f3UH2JFg Opis proizvodaSolarni paket SO KOL S 600/170-8,4  sadrži svu potrebnu opremu osim cijevi i izolacije za instalaciju i funkcioniranje solarnog sistema. Koristi se za zagrijavanje potrošne  sanitarne  tople vode i pomoć u grijanju prostora sunčevom energijom i kotlom centralnog grijanja.Cijena paketa sadrži:

 • Solarni-kombinirani spremnik topline  662/170 lit.  1 kom,
 • Solarni kolektor SO KOL S 8,4 m²  1  kom,
 • Al nosači  kolektora na kosom krovu ,1 kpl,
 • Spojni pribor za prolaz kroz krovište,
 • Diferencijalna solarna automatika za vođenje solara i kotlovskog dogrijavanja  1 kom,
 • Solarni set s ekspanzijskom posudom , 1 kpl,
 • Solarni fluid 20 lit. , 1 kom.

 

 

Solarni paket   potrošna topla voda i pomoć u grijanju prostora solarnom energijom
mn9oUdyjxhTNxs-f3UH2JFg Opis proizvodaSolarni paket SO KOL S 750/9,6 sadrži svu potrebnu opremu osim cijevi i izolacije za instalaciju i funkcioniranje solarnog sistema. Koristi se za zagrijavanje potrošne  sanitarne  tople vode i pomoć u grijanju prostora sunčevom energijom i kotlom centralnog grijanja.Cijena paketa sadrži:

 • Solarni-kombinirani spremnik topline  773/205 lit.  1 kom,
 • Solarni kolektor SO KOL S 9,6 m² 1 kom,
 • Al nosači  kolektora  na kosom krovu , 1 kpl,
 • Spojni pribor za prolaz kroz krovište,
 • Diferencijalna solarna automatika za vođenje solara i kotlovskog dogrijavanja x 1 kom,
 • Solarni set s ekspanzijskom posudom , 1 kpl,
 • Solarni fluid 25 lit. 1 kan.

 

 Solarni paket –Ugradni u krov – fasadu   potrošna topla voda i pomoć u grijanju prostora solarnom energijom
9700557_Set_Collage Opis proizvoda:Solarni paket SO KOL U 1000/12,0m²  sadrži svu potrebnu opremu osim cijevi i izolacije za instalaciju i funkcioniranje solarnog sistema. Koristi se za zagrijavanje potrošne  sanitarne  tople vode i pomoć u grijanju prostora sunčevom energijom i kotlom centralnog grijanja.Cijena paketa sadrži:

 • Solarni-kombinirani spremnik topline 855/220 lit.  1 kom,
 • Solarni  kolektor  SO KOL U 12,0 m² kom,
 • Aluminijski nosači kolektora na kosom krovu + Spojni pribor za prolaz kroz krovište,
 • Odzračni set za kolektor, 1  kom,
 • Diferencijalna solarna automatika za vođenje solara i kotlovskog dogrijavanja , 1 kom,
 • Solarni set s ekspanzijskom posudom , 1 kpl,
 • Solarni fluid 30 lit.  1 kom.
 

info@solarmont.hr  Tel/Fax : 031 700 244-098838255 Mogučnost plačanja karticama , na rate

Image